Управління дистрибуцією

Управління вторинними продажами дистриб'юторської мережі з контролем якості даних

Проблеми, з якими найчастіше стикаються виробники FMCG:

Витрати часу на збір і агрегацію даних з різних джерел
Непрозорість операцій на стороні партнерів, складний документообіг
Недостовірність даних, отриманих з вивантажень дистриб'ютора, збіжність даних за період
Відсутність цілепокладання для дистриб'юторів, їх клієнтів та торгових команд
Немає цілісності даних по територіям, командам, продуктам, цінами тощо
Тривала підготовка звітності по дистриб'юторській мережі

Як вирішити ці проблеми?

Для повноцінного контролю вторинних продажів через дистриб’юторську мережу потрібно своєчасно отримувати дані від партнерів, причому в єдиному форматі та з високою достовірністю. Крім цього, для отримання уявлення про фактичне покриття виробнику потрібні дані про продажі їх продукції в кожну окрему торгову точку. SalesWorks DMS – рішення для організації збору даних про вторинні продажі, для аналізу цих даних і побудови необхідної звітності. Перевагою системи SalesWorks DMS є контроль якості даних. Перш ніж система побудує необхідну звітність, отримані дані проходять ряд перевірок, як машинних, так і ручних. Наша мета – захистити виробника FMCG від неякісних даних, які можуть надходити в такому вигляді не тільки внаслідок програмних збоїв, а й через неналежне партнерства.

Запропоноване рішення

SalesWorks DMS

Автоматизація дистриб’юторських процесів – ефективний контроль ринку

Компанії, що займаються виробництвом або продажем товарів першої необхідності (FMCG) потребують постійний обмін даними з партнерами. На практиці досягти якісного обміну буває непросто. Це ускладнюється використанням різних облікових систем, а також впливає людський фактор.

Автоматизація дистриб’юторських процесів дозволяє компанії позитивно розвиватися, формує необхідні умови доступності товарів для споживачів. Це досягається за рахунок швидкого збору і ефективної обробки інформації про товар на всьому шляху проходження від виробника до реалізації.

Налагоджена робота дистриб’юторської мережі забезпечує:

 • різноманітний асортимент, що дозволяє задовольнити запити споживачів;
 • в умовах високої конкуренції виробник дотримується високих стандартів при виробництві;
 • швидку доставку всього необхідного;
 • ефективне охоплення ринку збуту;
 • можливість зниження цінової складової за рахунок широкої присутності на ринку.

 

Автоматизація дистриб’юторських процесів DMS: значення для компаній

Для ефективного просування і швидкої реалізації товару, важливо, щоб були синхронізовані первинні і вторинні продажі. Це виключить дефіцит і профіцит. Для цього необхідно:

 • налагодити надійну і чітку систему, що забезпечує обмін даними між усіма учасниками (виробником і мережею дистриб’юторів);
 • встановити контроль над вторинними продажами.

Аналіз ринку збуту та облік залишків на складі особливо важливий для виробника FMCG-товарів. Завдяки цьому можна оптимізувати виробництво з урахуванням потреб, а також виявити:

 • товари, що користуються найбільшим попитом;
 • час, за який продукція надходить на прилавок;
 • причини, що впливають на виникнення надлишків.

Даний аналіз досить скрутний, особливо це стосується даних, щодо ефективності продажів, з наступних причин:

 • використання дистриб’юторами різних систем обліку і формату;
 • на внесення інформації впливає людський фактор;
 • неможливість автоматичного контролю представництв.

Для оптимізації інформації, узгодження і всіляких перевірок доводиться залучати масу людей з відділів продажів, маркетингу і обробляти великий обсяг інформації. Дана робота займає багато часу і несприятливо позначається на розвитку бізнесу, впливає на процеси виробництва та реалізації. Також це не дозволяє швидко відреагувати на зміни споживчого ринку і не дозволяє розрахувати показники ефективності.

Все перераховане вище можна виконувати, витрачаючи мінімум трудових ресурсів і часу. Єдина програма для дистрибуції DMS в комплексі SalesWorks дозволить автоматично збирати, обробляти і аналізувати інформацію, починаючи від виробника і закінчуючи реалізацією.

Система DMS

Система DMS, розроблена групою компаній SoftServe Business Systems забезпечує доступність інформації на кожному етапі від виробництва до реалізації, дозволяє проводити управління з головного офісу.

Програма для дистрибуції дозволяє здійснювати:

 • облік складських залишків;
 • збір даних продажів філій і дистриб’юторів;
 • формувати звітність;
 • аналізувати ефективність роботи філій;
 • автоматизувати документацію.

Система складається з наступних складових:

 • веб-сервісу, який здійснює прийом даних від дистриб’юторів, які потім направляються в інтеграційну базу;
 • інтеграційної бази даних, яка накопичує і обробляє дані;
 • планувальника – який здійснює контроль над обробкою всіх даних, що надійшли в інтеграційну базу;
 • додатка для адміністратора – який дозволяє проводити налаштування облікових даних для можливості доступу та внесення КІС дистриб’юторів в базу даних.

Завдяки взаємодії перерахованих вище компонентів, перебуваючи в головному офісі, можна мати в розпорядженні інформацію:

 • про функціонування торговельних представництв;
 • про обсяги продажів;
 • про кількість отриманих замовлень;
 • про розрахунки між дистриб’юторами і клієнтами;
 • про наявні залишки.

Сервіси для управління дистрибуцією дозволяють не тільки швидко отримувати достовірну інформацію про товар, а й впроваджувати управлінські важелі для ефективного розвитку торгової мережі.

Переваги

Аналітична система DMS працює на основі OLAP-технології, що дозволяє представляти таблиці в багатовимірному зображенні. Завдяки цьому можна:

 • створювати будь-яку звітність, використовуючи великі бази даних;
 • проводити аналіз в поточному часі;
 • проводити планування і здійснювати контроль за реалізацією.

Система DMS дозволяє:

 • управляти вторинними продажами;
 • отримувати і аналізувати інформацію про обсяги продажів різних торгових представництв;
 • щодня отримувати інформацію про просування товару, про обсяг продажів, залишку;
 • здійснювати моніторинг заборгованостей;
 • проводити планування діяльності для майбутніх періодів;
 • оцінювати відсоток виконання плану;
 • займатися розподілом фінансів.

Сучасний ринок FMCG товарів працює в умовах жорсткої конкуренції і відрізняється нестабільністю. Для динамічного розвитку бізнесу та внесення оперативних змін у виробництво необхідно мати об’єктивну інформацію про коливання та зміни на ринку.

Сервіс для управління дистрибуцією успішно справляється з цим завданням, забезпечуючи контроль в реальному часі, планомірне зростання продажів і широке охоплення ринку.

Якщо ж у вас залишилися сумніви або виникли питання по даній системі, ви зможете замовити індивідуальну презентацію. Це дозволить наочно оцінити всі можливості і переваги DMS системи SalesWorks. Впровадження цього програмного забезпечення дозволить вирішити багато проблем, а також оптимізувати процеси діяльності підприємства.