Предиктивна аналітика

Результати опитування більш ніж двохсот учасників ринку рітейла в 2014 році показали, що близько 80% компаній вже використовують аналітичні інструменти. Але головна проблема полягає в інтерпретації роботи аналітичних інструментів, виявленні прихованих закономірностей і побудові моделей майбутнього. Ці задачі вирішує прогнозна аналітика.

HIGH HIGH LOW Basic reporting Fast overview decision taking Root cause analysis Sophisticated analytics Predictive analytics Pivots, OLAP Dashboards, mobile or email Basic reporting complexity business value

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо використовувати найвищий рівень аналітики – предиктивну аналітику (Predictive Analytics). Предиктивна аналітика дозволяє використовувати статистичні методи інтелектуального аналізу даних, теорії ігор, аналізувати поточні та історичні факти для складання передбачень о майбутніх подіях.

В 2015 році в компанії SoftServe Business Systems був створений підрозділ Досліджень і Розробок (R&D), який включає в себе трьох експертів із області Data Science і групу аналітиків, які можуть виконати найскладніші задачі у сфері предиктивної аналітики, такі як:

 • Побудова багатофакторної моделі продажів
 • Аналіз ключових факторів впливу на продажі в різних розрізах і моделювання їх впливу в майбутньому
 • Побудова моделі «what if»
 • Коротко- і довготерміновий прогноз продажів з можливістю побудови декількох сценаріїв
 • Пошук цільових аудиторій
 • Сегментація клієнтів
 • Розрахунок еластичності цін і впливу конкурентів на ціноутворення
 • Пошук ефективних перехресних продажів
 • Пошук маніпуляцій
 • Детальний аналіз Промо-продажів

Для вирішення найрізноманітніших бізнес-задач ми використовуємо будь-які джерела даних (SQL, SalesWorks, Excel, CSV, та ін.).

Наші експерти використовують мову програмування R – найвищий стандарт для статистичних програм. Мова R підтримує широкий спектр статистичних і чисельних методів та володіє гарною розширюваністю.

Використовувати найсучасніші технології в області аналітики та статистики недостатньо без тісної взаємодії з експертами бізнесу. Тільки в синергії з бізнес-експертами наших замовників ми отримуємо максимальний ефект від використання предиктивної аналітики.

Предиктивна аналітика – ефективний інструмент прогнозування

Предиктивне аналітика- це набір методів аналізу даних, що спеціалізуються на прогнозуванні можливої ​​поведінки суб’єктів ринку. На основі такого прогнозування приймаються рішення. Цей метод аналітики заснований на обробці великих масивів історичних даних.

Предиктивна аналітика використовує різноманітний набір розрахункових інструментів:

 • Статистичні методи;
 • Теорію ігор;
 • Інтелектуальний аналіз даних,
 • Аналіз поточних і історичних подій для складання прогнозу.

За допомогою предиктивної аналітики, можна спрогнозувати безліч варіантів наслідків події або поведінки клієнта. В результаті, в наявності вже буде кілька варіантів реагування, що в мінливих умовах дозволить швидко прийняти оптимальне рішення.

Сервіс предиктивної аналітики

Основу прогнозної аналітики становить автоматичний пошук закономірностей, взаємозв’язків, аномалій між різними факторами.

Як працює прогнозне моделювання:

 • Здійснюється побудова моделі на основі виявлених закономірностей при аналізі історичних подій;
 • Грунтуючись на виявлених закономірностях, здійснюється прогноз майбутніх процесів;
 • На підставі зробленого прогнозу, проводяться заходи, спрямовані на оптимізацію бізнес-процесів.

Компанія SoftServe Business Systems, використовуючи передові технології, здобуває найбільш точні прогнози. Точність результатів гарантує значний обсяг використовуваних даних, незалежно від джерела. В процесі можуть використовуватися платформи SQL, Excel, SalesWorks, CSV і т.д.

Таким чином досягається найбільш високий рівень аналітики з максимально точним прогнозом.

Основні можливості інтелектуальної аналітики

Можливість досить точного прогнозування надає практично необмежені можливості для бізнесу:

 • Виявлення неявних закономірностей;
 • Проведення сегментації товарів;
 • Проведення ранжування клієнтів;
 • Побудова багатофакторного прогнозу продажів в довгостроковому і короткостроковому періодах;
 • Можливість побудови декількох моделей розвитку подій;
 • Пошук цільової аудиторії;
 • Побудова прогнозу змін в клієнтській базі;
 • Аналіз впливу різних чинників, переважно ключових, на продаж з подальшим прогнозуванням майбутнього впливу;
 • Побудова безлічі моделей прогнозу «що якщо» / «what if»;
 • Розрахунок впливу конкурентів на ціноутворення;
 • Прогнозування еластичності цін;
 • Аналітика промо-продажу;
 • Пошук маніпуляцій;
 • Прогнозування попиту в різних часових рамках;
 • Прогнозування появи нових товарних позицій;
 • Облік сезонності, температурних режимів, погодних умов;
 • Облік товарного заміщення.

 

Сфери застосування сервісу інтелектуальної аналітики

Предиктивна аналітика знайшла своє застосування в багатьох сферах бізнесу і життя:

 • Директ маркетинг: завданням є зростання кількості відгуків через інтеграцію даних про клієнта з різних відкритих інтернет-джерел. Прогнозування ефективності промо-кампаній шляхом сегментації клієнтів.
 • Прогнозування ефективності рекламного контента.
 • Виявлення шахрайства при страхуванні, отриманні кредиту, оскільки точно прораховується модель поведінки клієнта.
 • Управління інвестиційними ризиками, їх прогнозування. Прогнозна аналітика здатна з великою часткою ймовірності оцінити потенціал будь-якого стартапу, активів. Цей метод ефективно використовується компаніями при виборі партнерів.
 • Прогнозування ситуації здатне передбачити можливий відхід клієнта і виявити причини такої поведінки. Знання цієї інформації допоможе виправити ситуацію.
 • Рекомендаційні сервіси: на підставі попереднього перегляду користувачами груп товарів, можна рекомендувати інші товари.
 • В освіті аналіз різних методик викладання може виявити найбільш оптимальну в кожному конкретному випадку.
 • У політичних кампаніях можна моделювати процес голосування.
 • На основі аналізу різних чинників може бути спрогнозована схильність пацієнта до різних захворювань, виникнення яких провокується способом життя.
 • У страхуванні, кредитуванні можна визначити точну суму покриття.

 

Переваги предиктивної аналітики

Передбачувальна аналітика дозволяє:

 • Знизити ризики;
 • Оптимізувати ресурси;
 • Підвищити ефективність компанії в умовах, коли інші учасники ринку терплять кризу або можна просто стабілізувати ситуацію в компанії;
 • Збільшити прибуток, максимально задовольняючи потреби клієнтів, оскільки вони мають власну думку про продукт;
 • Підвищення конкурентоспроможності;
 • Оптимізація операційної діяльності;
 • Поліпшення і спрощення процесу прийняття рішень.

Предиктивна аналітика зараз стала доступним інструментом для різного рівня бізнесу, забезпечуючи потреби компанії точним і цінним прогнозом.