Оптимізація бізнес процесів

Кожна компанія працює максимально ефективно, коли вона має чітко сформовані бізнес-процеси, які, в свою чергу, автоматизуються системами (класу програма для торгових представників, TPM та ін.). Дуже часто виникають випадки, коли в процесі автоматизації різноманітними системами проявляються неоптимальні процеси компанії, які можуть бути неоднорідними або навіть надлишковими. У таких випадках необхідна оптимізація бізнес-процесів.

Оптимізація бізнес-процесів Бізнес- Процеси

У нашій компанії працюють експерти ринку FMCG, які можуть оцінити і надати свої рекомендації щодо покращення бізнес-процесів підприємства для досягнення цілей компанії.

Вивчення бізнес-процесів

Аудит бізнес-процесів AS IS, опис бізнес-процесів, оцінка рівня взаємодії процесу і системи, виявлення вузьких місць

Консалтинг

Рекомендації щодо оптимізації бізнесу і щодо покращення взаємодії процесів із системою

Реінжинирінг

Усунення вузьких місць і покращення взаємодії процесу і системи

Оптимізація бізнес-процесів – необхідність в умовах високої конкуренції

Конкуренція на ринку FMCG велика, у компанії виникає досить багато невідкладних зовнішніх завдань, від ефективності вирішення яких залежить майбутнє підприємства: взаємодія з контрагентами, боротьба з конкурентами, розробка методів мінімізації витрат.

Якщо при цьому компанія буде мати глобальні внутрішні проблеми, особливо існуючі в прихованому вигляді, то під загрозу може стати саме існування підприємства. Для вирішення і виявлення внутрішніх проблем використовується оптимізація бізнес процесів підприємства.

Оптимізація бізнес-процесів – це комплекс заходів, спрямований на виявлення та ліквідацію вузьких і проблемних місць. За рахунок цього підвищується ефективність роботи підприємства в цілому.

Коли потрібно проведення оптимізації?

Будь-який, навіть ідеально вибудуваний процес через деякий час починає потребувати оптимізації. Особливо це стосується процесів, що постійно піддаються зміні. Необхідно враховувати, що змінилися умови праці, робочі місця, мала місце поява нових процесів. Порушення хоча б в одному з них може швидко привести до дисбалансу в роботі всієї компанії, що неминуче спричиняє зниження ефективності роботи і збитки. Оптимізація бізнес процесів компанії дозволить відновити ефективну працездатність підприємства.

Деякі підприємства наймають фахівців, які займаються питаннями оптимізації. Це досить капіталомістке питання. Якщо постійна робота в цьому напрямку не потрібна, то послуги оптимізації бізнесу, замовлені у компанії SoftServe Business Systems можуть стати найбільш оптимальним рішенням.

Замовити оптимізацію бізнес процесів компанії легко. Досить залишити коротку заявку, заповнивши форму нижче і при першій нагоді компетентний співробітник зателефонує і відповість на всі запитання, запропонує найбільш оптимальне рішення проблем вашого бізнесу.

Сервіс

Експерти ринку FMCG з компанії SoftServe Business Systems готові надати допомогу в оптимізації бізнес-процесів. Для цього проводиться:

 • Детальне вивчення бізнес-процесів, що включає:
  • аудит бізнес-процесів AS IS;
  • опис процесів;
  • оцінка рівня взаємодії систем;
  • виявлення вузьких місць.
 • Консалтинг – фахівці компанії SoftServe Business Systems дадуть якісні рекомендації щодо вирішення проблем.
 • Реінжиніринг включає:
  • ліквідацію вузьких місць;
  • налагодження чіткої взаємодії процесу і системи.

Оптимізація бізнесу і автоматизація можуть проводитися в будь-який момент. Доцільніше проводити оптимізацію на етапі передпроектного дослідження (первинний етап перед стартом впровадження рішень Softserve BS).

Причини:

 • Виявлення дисбалансу при впровадженні автоматизації ускладнює процес, оскільки неоптимальні процеси можуть бути великими, неоднорідними. Це викличе додаткові витрати, а система автоматизації не зможе працювати ефективно;
 • Оптимізація FMCG дозволяє виділити саме ті процеси, які потребують автоматизації в першу чергу.

Аудит бізнес-процесів

Аналізує ключові показники ефективності, виявляє причини виникнення порушень. Основний показник ефективності – швидкість реакції на запити і коливання ринку, яка з часом може знижуватися через:

 • Виникнення зайвих дій, процедур. Процес можуть гальмувати процедури, що втратили актуальність, але як і раніше існуючі;
 • Дублювання підрозділами один одного;
 • Відсутність можливості аналізу інформації, необхідної для оцінювання наявних ресурсів, оптимальності їх використання;
 • Невиправдана кількість персоналу;
 • Неоптимальні kpi торгових представників;
 • Збільшення дебіторської заборгованості;
 • Неконтрольоване збільшення запасів на складах;
 • Неможливість ранжирування клієнтів за ступенем важливості: великого клієнта може бути втрачено через розпилення на дрібні замовлення.

Реінжиніринг

Це процес перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення максимального ефекту. Необхідність в цьому виникає при серйозних порушеннях в роботі підприємства.

Сервіс оптимізація бізнес-процесів методом реінжинірингу включає:

 • Ревізію і оновлення стратегії компанії (при необхідності);
 • Розробку ключових кроків для досягнення компанією стратегічних цілей;
 • Ліквідацію вузьких місць, ефективне рішення різнопланових проблем;
 • Налагодження оптимальних процесів взаємодії.

Оптимізація польових команд

Це дуже важливий напрям діяльності дистриб’юторських компаній, який часто потребує не тільки автоматизації, але і в оптимізації (аутсорсинг).

Особливо аутсорсинг польових команд необхідний:

 • При виведенні нового продукту на ринок;
 • Як інструмент, що стимулює попит на товар, продажу;
 • Для оптимізації кількості задіяного персоналу.

Після цього впровадження, автоматизація стане максимально швидким і ефективним процесом.

Принципи оптимізації процесів

 1. Оптимізація бізнес-процесів проводиться тільки після їх опису.
 2. Виявлені окремі помилки і недоліки об’єднують в групи і оперативно ліквідовують.
 3. Рішення щодо оптимізації повинні бути зваженими і продуманими, щоб не призвести до дисбалансу в іншому процесі.
 4. Співробітники часто ставляться негативно до оптимізації, яка неминуче тягне посилення експлуатації. Опір може бути явним або прихованим.

Результат проведення оптимізації

 • Упорядковується діяльність компанії, виявляються місця, що потребують поліпшення.
 • Визначається коло процесів, які потребують автоматизації. Так, в першу чергу повинні бути автоматизовані процеси, від злагодженості, чіткості та точності яких залежить фінансовий результат.
 • Відбувається зростання якості управління процесами функціонування підприємства, за рахунок того, що співробітники краще розуміють цілі і завдання організації.
 • Підвищується якість продукту, оскільки виявляються і, в міру можливості, усуваються причини появи браку. Скорочується кількість збитків.
 • Виявляються вузькі місця, усуваються причини, через які виникають такі місця. Ці заходи дозволяють мінімальними зусиллями поліпшити загальний результат.
 • Підвищується швидкість бізнес-процесів, знижуються витрати за рахунок усунення непотрібних операцій.
 • Знижуються загальні витрати, за рахунок підвищення ефективності планування та оптимізації зв’язків між процесами.

Оптимізація бізнес-процесів – це важливий інструмент, що забезпечує ефективне функціонування компанії, без якого не може обійтися жодне велике підприємство. Оптимізація повинна проводитися на регулярній основі, оскільки постійні коливання ринку не можуть не впливати на ефективність роботи компанії.

Але оптимізувати абсолютно всі бізнес-процеси неможливо, варто прагнути максимально скорегувати найбільш важливі з них.