TPM (TPO)

Масштаби промо на ринку FMCG за останні кілька років достатньо змінилися. У конкурентній боротьбі за покупця компанії інвестують значні кошти на реалізацію промо-активностей. При цьому кількість різноманітних акцій в мережах досягла таких розмірів, що визначити, наскільки та чи інша активність буде успішною, стає все важче.

Ефективний мерчандайзинг Керування промо Трейд- маркетинг

Згідно даних Nielsen, промо продажі досягають 30% – 50%, при цьому шість із десяти запущених промо-акцій виявляються пустою витратою грошей для виробників. Основними причинами низької результативності промо є недостатній контроль, відсутність комплексного підходу до планування, неякісний аналіз ефективності промо акцій. Ми створили TPM (TPO) рішення PromoTool, яке забезпечує якісний підхід до керування промо і керування трейд-маркетингом, покриваючи всі необхідні етапи роботи з промо-активностями.

Принцип роботи рішення PromoTool:

Планування

Бюджетування, детальне планування, погодження промо-активностей на всіх рівнях

Управлінняпромо
Аналіз

План-факт аналіз, розрахунок ROI, візуалізація даних і формування звітності, аудит промо акцій

Проведення

Контроль проведення акцій, створення адресних програм для сторчеків, звітність по факту реалізації промо

Вигоди від впровадження рішення PromoTool:

 • Контроль інвестицій для стимуляції продажів на кожному етапі запуску промо
 • Скорочення трудовитрат і зниження людського фактору під час управління промо
 • Оптимізація процесів планування, консолідації і погодження
 • Пошук і розвиток найбільш ефективних сценаріїв проведення промо, Trade Promotion Optimization (TPO)
 • Облік промо продажів для аналізу результатів і прогнозування в майбутньому
 • Оцінка ефективності інвестицій у промо-активності
 • Підвищення рівня віддачі інвестицій в промо

Під час розробки рішення PromoTool, ми приділіли велику увагу максимально глибокому плануванню Промо (більше 100 параметрів), отриманню максимального ефекту від синергії з рішенням SalesWorks Enteprise (програма для торгових агентів) для підключення польової команди до контролю і управління промо в точках продажів. Наше рішення побудовано на швидкій платформі, яка гнучко налаштовується. Завдяки цьому ми реалізуємо швидку адаптацію і налаштування рішення під потреби кожного клієнта.

Рішення класу Trade Promotion Management є одним із продуктів компанії, що найдинамічніше розвиваються і відповідають всім потребам лідерів ринку.

Trade Promotion Management – унікальний продукт!

Trade Promotion Management – це маркетинговий інструмент для збільшення темпів продажів, спрямований на стимулювання активності покупців. TPM включає планування, контроль проведення і подальший аналіз промо-активності.

Trade Promotion Optimization – частина системи, яка використовує інструменти прогнозування та предиктивної аналітики для оптимізації акцій ще до їх початку. На цьому етапі враховується безліч параметрів і тенденцій ринку для виявлення необхідних закономірностей, а також – досвід проведення подібних акцій в минулому. TPO включає комплекс заходів щодо стимулювання активних продажів:

 • Підбір найбільш вигідного часу для проведення промо-акції, найбільш дієвої механіки, в залежності від продукту і результатів аналізу споживчої аудиторії;
 • Оптимізація кількості що надходить в мережу товару;
 • Створення програми ефективного позиціонування товару.

TPM система є одним з найбільш швидко працюючих інструментів, які здійснюють керування трейд-маркетингом.

В умовах кризи і зростання цін на сировину та готову продукцію, дохід виробника від продажів по промо-акціях став займати все більшу частку від загальної виручки, тому автоматизований контроль промо-акцій є актуальним завданням для будь-якого виробника товарів FMCG.

Система дозволить контролювати інвестиції в Акції, прибутковість Акцій та їх ефективність. У зв’язці з системою мобільної торгівлі та мерчендайзингу SalesWorks – керувати проведенням Акції в кожному окремому магазині силами торгової команди.

Завдання TPM & TPO

 • Зміцнення відносин між контрагентами через спільне планування із залученням стратегічних клієнтів;
 • Розробка керівних принципів, виділення торгових фондів, постановка цілей і контроль над вирішенням поставлених завдань;
 • Підвищення прозорості торгівлі по роках і річним прогнозам;
 • Точне прогнозування майбутніх рекламних акцій;
 • Аналіз минулих промо;
 • Організація прозорого і швидкого узгодження промо-активностей на всіх рівнях;
 • Покращення фінансового контролю та історії аудиту з автоматизацією робочих процесів.

 

Рішення PromoTool для управління промо-акціями

PromoTool – це інструмент, що забезпечує якісний підхід до організації промо-акцій з метою отримання максимального ефекту. PromoTool – унікальний на ринку СНД продукт, за допомогою якого здійснюється:

 • Автоматизація промо-акцій;
 • Ефективне і якісне планування в найкоротші терміни.
 • Підвищення результативності акцій;
 • Можливість збільшення рентабельності інвестицій за рахунок чіткого планування;
 • Оптимізація процесу постановки цілей і оцінювання результатів;
 • Можливість управління бюджетом в режимі реального часу;
 • Підвищення ефективності використання бюджету;
 • Оптимізація часу, ресурсів на адміністрування, контроль трейд маркетингових акцій;
 • Аудит промо акцій.

 

Цілі впровадження PromoTool

PromoTool доцільно застосовувати для вирішення:

 • Стратегічних цілей;
 • Специфічних завдань;
 • Разових цілей.

Стратегічні цілі:

Специфічні завдання:

 • Збільшення обсягів реалізації найбільш затребуваного товару;
 • Ліквідація зайвих запасів;
 • Підвищення оборотності товару;
 • Активізація популярності збуту сезонного товару в не сезон;
 • Надання протидії з’явившимся конкурентам;
 • Скорочення трудовитрат;
 • Мінімізація впливу людського фактора при проведенні акцій;
 • Оптимізація різних процесів по організації промо: планування, консолідації, погодження;
 • Облік продажів з подальшим аналізом результатів з метою майбутнього прогнозування;
 • Пожвавлення збуту товару;
 • Підвищення рівня ефективності інвестицій.

Разові цілі:

 • Витяг вигоди в період великих свят;
 • Сприятливий для промо-акції період в честь якої-небудь події;
 • Підтримка рекламної компанії.

 

Задачі PromoTool

 • Контроль та розподіл бюджетних коштів при проведенні промо, стимулювання продажів.
 • Планування проведення промо по клієнтам із забезпеченням своєчасних відвантажень, формування промо-календаря.
 • Автоматизація запуску промо, здійснення оперативного контролю за виконанням завдань з продажу.
 • Автоматизація прогнозування веде до зниження витрат з продажу. Дозволяє знизити кількість запасів.
 • Аналіз продажів.
 • Звітність. Формування оперативних аналітичних звітів в режимі реального часу полегшує процес планування, дозволяє оперативно реагувати на ситуацію, що змінилася.

 

Принцип роботи рішення PromoTool

Ефективність проведення промо-акцій стоїть на «трьох китах»:

 1. Ретельне планування промо акцій.
 2. Ефектне проведення.
 3. Якісний аналіз промо акцій.

Кожен етап є важливим і унікальним. При недотриманні хоча б одного призведе до того, що промо-акція не виконає поставлені завдання.

Планування включає:

 • Прогнозування, засноване на базовій лінії продажів і аналізу ефективності промо акцій;
 • Розрахунок попереднього промо-ефекту, при якому визначається плановане зростання обсягу продажів;
 • Обчислення ROI – планованої фінансової ефективності;
 • Наочну візуалізацію промо-акції.

Проведення включає:

 • Узгодження, затвердження промо-акції, використовуваних ресурсів;
 • Контроль фінансових витрат;
 • Вивчення результатів минулих акцій для поліпшення поточних і майбутніх;
 • Адресна програма;
 • Поділ на сегменти за типами товарів, витрат, брендами, періодами проведення, механіками акцій.

Аналіз включає:

 • Стандартні дашборди – лаконічно і наочно представлені результати проведення промо:
  1. Статуси промо-акцій;
  1. Оцінка ефективності по розрахунку показників ROI, приросту продажів;
  2. Ефективність використання бюджету;
  3. План-факт аналіз в розрізі співробітників і клієнтів;
 • Гнучке формування звітності з урахуванням індивідуальних особливостей бізнесу.

 

Робота програми

Рішення PromoTool засноване на глибокому плануванні, при якому задіяно понад 100 параметрів. Максимального результату вдається досягти при симбіозі з рішенням SalesWorks Enterprise, призначеного для автоматизації роботи торгових представників. Рішення орієнтоване на підвищення ефективності промо, реклами, а також на якісне управління promo акціями.

Управління та контроль promo акцій безпосередньо в точках реалізації продукції з використанням системи мобільної торгівлі SalesWorks Enterprise забезпечує фіксацію проведення промо в точці продажу, надає можливість змінювати параметри промо в реальному часі.

Програма стимулювання промо-продажів

Програма стимулювання розписується на певний період. Виконується у відповідності з планом, по закінченню акції проводиться детальний аналіз. Програма стимулювання повинна включати:

 1. Стартову позицію – позначення товару, його місця на ринку, супутні товари. Необхідно позначити вихідні дані щодо продукту, ринку, споживача, конкурентів.
 2. Позначення цілі на майбутній акційний період. Розглядаються заходи, проведені в минулому періоді, прописуються проблеми, можливості.
 3. Планування проведення заходу.
 4. Контроль промо акцій, планових заходів.
 5. Планування бюджету.

 

Переваги PromoTool

 • Автоматизований розрахунок BaseLine за моделлю Хольта-Вінтерса.
 • Можливість формування контрактних умов для ТТ.
 • Ефективне прогнозування за рахунок використання великого обсягу даних.
 • Облік історичних даних при плануванні акцій.
 • Власна бібліотека механік акцій.

Рішення PromoTool – це ефективний продукт, який максимально швидко реагує на ринкові коливання. При цьому, програма відрізняється тим, що швидко адаптується під потреби клієнта.

Ви можете замовити демонстрацію PromoTool, заповнивши форму нижче. У найкоротші терміни наш фахівець зв’яжеться, з метою уточнення деталей.