Автоматизація польового персоналу

Для сучасного FMCG бізнесу – автоматизація роботи торгових агентів і польових прцівників (SFA) є базовим фундаментом для побудови ефективної системи просування своїх товарів до споживача, якісного управління територією і польовою командою. Додаток для торгових представників, що використовується, впливає на мотивацію співробітників, забезпечує зростання продажів і прибутковість. Вибір правильної програми для торгового агента задає вектор розвитку бізнесу і підвищує його конкурентоспроможність.

SoftServe Business Systems вже більше 15 років разом зі світовими лідерами FMCG працює в області автоматизації і оптимізації бізнес-процесів пыдприємства. За цей час ми стали експертами в побудові ефективної системи просування товарів і збору замовлень у торгових точках. Об’єднуючи кращі практики наших клієнтів, інновації та тенденції розвитку FMСG, ми створили комплексне SFA рішення SalesWorks Enterprise ™.

Управління клієнтами

Створюйте базу клієнтів з можливостями сегментації клієнтів, переглядайте картки клієнтів перед вчиненням візиту, актуалізуйте дані для якісного управління територією, аналізуйте історію продажів, контролюйте дебіторську заборгованість.

Маршрути і візити

Плануйте маршрути для торгових агентів і контролюйте їх дотримання. Аналізуйте візити польової команди: час, проведений в торгових точках і час переміщень, ефективність візитів, GPS-контроль.

Звіти та аналітика

Аналізуйте дані з продажу, використовуючи мобільну торгівлю на КПК, вимірюйте досягнення планових показників, аналізуйте динаміку ключових показників ефективності польової команди, візуалізуйте дані, створюючи зручні форми подання звітності.

Формування замовлень

Формуйте замовлення на мобільному пристрої (програма для торгових агентів на Android) під час відвідування торгових точок. У SalesWorks Enterprise ™ торговий агент може самостійно вводити замовлення або орієнтуватися на «рекомендоване замовлення».

Основні
можливості SalesWorks
Enterprise ™
:

Активності в точках продажів

Відстежуйте якість роботи в точках продажів, використовуючи функціонал анкетування: аналізуйте дистрибуцію і асортимент, частку полиці, ціни і якість продуктів, додаткові місця викладки і POS-матеріали. Оцінюйте проведення промо-акцій і діяльність конкурентів.

POS-матеріали
і обладнання

Контролюйте інвестиції в обладнання і засоби просування товарів. На мобільних пристроях торгових агентів доступні функції обліку POS-матеріалів та обладнання, інвентаризації основних засобів.

Управління продуктами

Сформуйте повну ієрархію продуктів в SalesWorks Enterprise ™, створюючи пріоритетні списки SKU, новинки та промо-продукти, проводьте цінову сегментацію ваших брендів, формуйте прайс листи.

Управління торговою
командою

Ставте завдання торговим агентам і контролюйте їх виконання, відправляйте повідомлення на мобільні пристрої ваших співробітників з пріоритетними завданнями дня.

Адаптивний,
зрозумілий, єдиний

дизайн всіх компонентів
рішення

Впровадження
SalesWorks Enterprise™
дозволить Вам

Збільшити зростання продажів і підвищити ефективність роботи вашої польової команди:

SalesWorks Enterprise ™ забезпечує підтримку процесу продажів на кожному етапі візиту торгового агента, надає швидкий доступ до всієї необхідної інформації, сприяє збільшенню активностей в полях за рахунок автоматизації рутинних процесів замовлення та анкетування, а також забезпечує постійний контроль діяльності вашої команди.

Завоювати лояльність клієнтів:

SalesWorks Enterprise ™ дозволяє польовій команді здійснювати швидку і якісну підготовку до візитів, аналізувати історію взаємин з торговою точкою, вести картки клієнтів, якісно передавати територію, вибудовувати власну стратегію поведінки з торговою точкою виходячи з її категорії та пріоритету.

Відкрити нові можливості в роботі з торговельними точками для просування своїх товарів:

постійний моніторинг точок на відповідність стандартам якості дозволить Вам завоювати «золоту полицю», підвищити впізнаваність брендів, розмістити обладнання і додаткові місця викладки в найкращих місцях, стимулювати покупців купувати саме Ваш продукт.

Приймати правильні рішення на підставі якісних даних:

отримання коректних даних по продажах і основним KPI польової команди в режимі реального часу, а також використання BI-систем допоможуть Вам приймати своєчасні та правильні рішення щодо розвитку вашого бізнесу.

Підвищити прибутковість бізнесу:

Впровадження SalesWorks Enterprise ™ допоможе Вам раціонально використовувати людські, часові та матеріальні ресурси. Контроль інвестицій в обладнання, автоматизація звітності, оптимальне покриття територій потрібною кількістю людей, скорочення витрат часу на роботу з торговою точкою сприяють скороченню непотрібних витрат, підвищуючи при цьому ефективність ваших вкладень.

Salesworks – ефективна автоматизація роботи торгових представників

Salesworks – це програмне забезпечення, за допомогою якого можна автоматизувати прямі продажі, вторинні продажі і мерчандайзинг. Мобільна багаторівнева система дозволяє планувати, здійснювати продаж, регулювати діяльність торгових представників.

Що дозволяє впровадження програми Salesworks?

Програма Salesworks може використовуватися як великими компаніями-виробниками, що розвивають систему дистрибуції, так і регіональними представниками, яким необхідна автоматизація роботи торгових агентів.

Використання системи:

 • Підвищує якість управління підприємством,
 • Мінімізує витрати;
 • Підвищує ефективність торгових команд.

Автоматизація торгових представників дозволяє отримувати і обробляти оперативну інформацію від польових співробітників, що дає можливість швидкого реагування на зміну ситуації і управління роботою торгових агентів.

Задачі SalesWorks

У роботі з клієнтами мобільний додаток для торгових представників забезпечує:

 • Створення докладної клієнтської бази;
 • Можливість оперативно отримувати доступ до даних клієнтів, партнерів, з метою досягнення максимальних домовленостей при контакті;
 • Аналіз продажів;
 • Контроль дебіторської заборгованості.

При розробці і контролі маршрутів SalesWorks:

 • Дозволяє планувати маршрути торгових представників;
 • Контролює дотримання маршрутів торговими агентами;
 • Аналізує ефективність праці польової команди;
 • Здійснює GPS-контроль.

При створенні звітності:

 • За заданими критеріями аналізує дані продажів;
 • Вимірює рівень виконання плану;
 • Аналізує ефективність роботи польових співробітників в динаміці;
 • Візуалізує результати звітності, для полегшення сприйняття інформації.

Додаток для збору замовлень дозволяє в найкоротші терміни оформити замовлення за допомогою мобільного пристрою при відвідуванні торгової точки, мінімізуючи документообіг і ймовірність виникнення помилки.

При дослідженні активності продажів на конкретних площах:

 • Аналізує якість роботи агентів в торгових точках;
 • Аналізує дистрибуцію,
 • Оцінює асортимент, якість продукції;
 • Визначає додаткові можливості для викладення;
 • Оцінює результати проведення промоакцій;
 • Визначає ефективність діяльності конкурентів.

При організації товарообігу:

 • Дозволяє сформувати ієрархію продуктів;
 • Проводить сегментацію брендів;
 • Формує прайс-листи.

При управлінні торговими представниками:

 • Ставить завдання;
 • Контролює їх виконання в режимі реального часу;
 • Дозволяє оперативно змінювати поставлені завдання, коригувати їх.

Програма для торговельних агентів працює на мобільних пристроях під операційною системою Android. Для передачі даних може використовуватися інтернет-канал мобільного оператора або мережа Wi-Fi

Система складається з серверної частини, яка може бути розгорнута на потужностях замовника або на хостингу SoftServe Business Systems і мобільного модуля. Вибір майданчика для серверної частини здійснюється замовником. Мобільна частина встановлюється на КПК, планшети, смартфони.

Завдяки доступності мобільних пристроїв на операційній системі Android, мобільна торгівля може бути розгорнута навіть на особистих мобільних пристроях торгових агентів. Такий принцип розгортання системи називають BYOD (Bring Your Own Device).

Переваги SalesWorks для польових співробітників

Програма не тільки допомагає контролювати процес продажів, але й істотно полегшує роботу польових співробітників. Автоматизація польового персоналу дає змогу вивільнити значну кількість робочого часу, тому торгові представники мають можливість розробляти додаткові об’єкти на ввіреній їм території.

За допомогою програми здійснюється:

 • Автоматизація документообігу: оформлення замовлення в торговій точці і передача його в офіс компанії, друк чеків за допомогою мобільних принтерів, що мінімізує помилки і прискорює процес оформлення заявок;
 • Автоматичний розрахунок цінових показників;
 • Отримання даних про наявність продукції в режимі реального часу;
 • Контроль наявності POS матеріалів;
 • Автоматизований збір інформації по точках продажів;
 • Швидкий збір замовлень в торгових точках;
 • Виведення повних даних про клієнта з історією продажів;
 • Своєчасний доступ до довідкової інформації.

Особливості роботи торгових представників з системою

Найбільш компактним і зручним засобом для роботи з системою є кишеньковий комп’ютер, планшет. Для таких пристроїв був розроблений мобільний модуль SalesWorks, який використовується торговими представниками, мерчандайзерами, що займаються роздрібними продажами. Працює програма для торгових представників на Андроїд.

Програма Salesworks для мерчандайзерів надає доступ до:

 • Введення інформації про точки продажів;
 • Проведення анкетування;
 • Збору аналітичної інформації по ринку.

Автоматизація польових співробітників є ефективним інструментом організації трудової діяльності, який мінімізує втрати робочого часу.

Модулі:

 • Мобільний модуль SalesWorks®Mobile призначений для використання в польових умовах при відвідуванні агентом торгових точок.
 • SalesWorks® Manager’s Module дозволяє керівникам польових команд, працюючи на виїзді, отримувати оперативну інформацію про роботу його команди, проводити спільні візити і сторчеки.
 • SalesWorks® Maps Module створений для контролю роботи команди з використанням візуального представлення на карті. Це дає можливість відстежити переміщення агентів, відвідані торгові точки, переглянути створені в точках документи і статус виконання завдань, а також будувати геоінформаційні звіти.
 • Модуль SalesWorks®Desktop призначений для роботи супервізорами, що здійснюють збір і подальший аналіз даних з КПК торгових агентів. Він служить буферною базою, де дані експортуються / імпортуються в облікові системи компанії-виробника і дистриб’ютора.
 • Модуль SalesWorks®WebTool призначений для використання керівниками, адміністраторами системи, супервізорами, регіональними представниками. А акумуляція всіх даних і максимальні можливості системи доступні на центральному модулі SalesWorks® Central.

 

Переваги SalesWorks для керівників

За допомогою системи, керівник може оптимізувати роботу підприємства, підвищити ефективність роботи всіх ланок, в режимі реального часу організувати і проконтролювати виконання поставлених завдань польовими співробітниками.

Програма для торгових представників на Android дозволяє керівнику здійснювати:

 • Контроль і облік руху товару;
 • Адміністрування точок продажів;
 • Формування звітності по продажам в залежності від запиту: по періоду, торговому агенту, точкам продажу і т.д .;
 • Оптимізацію роботи персоналу в польових умовах;
 • Розробку оптимальних маршрутів, причому рішення може бути прийняте і реалізоване в лічені хвилини;
 • Організацію поставок товарів з мінімальними витратами в найкоротші терміни;
 • Автоматизацію обробки замовлень;
 • Контроль діяльності польових співробітників;
 • Автоматизацію планування продажів.

Система оснащена системою захисту, яка не дозволить недобросовісним співробітникам симулювати своє місцезнаходження. При цьому фіксується час перебування в кожній точці, оцінивши яке, відразу можна відстежити ефективність роботи персоналу.

Багаторівнева система автоматизації роботи бізнес-процесів FMCG компаній SalesWorks, здатна працювати з найбільшими масивами даних і тисячами польових співробітників, володіє простим, зручним, адаптованим під роботу кожної ланки компанії, інтерфейсом. Процес оволодіння навичками роботи відбувається в найкоротші терміни, а аналітичні можливості програми практично безмежні.

З використанням системи, обсяги поставок підвищуються в середньому на 20%, а витрати на впровадження програмного забезпечення відносно невеликі, абсолютно доступні для середнього рівня бізнесу, коли така автоматизація стає необхідністю.

Переваги SalesWorks для керівників

Для ефективного управління персоналом керівник має можливість:

 • Порівнювати якість роботи всіх цікавлячих його співробітників;
 • Отримувати повну картину взаємодії підприємства з певним клієнтом;
 • Проводити аналіз мерчандайзингу, ефективності реклами, з’ясовувати, наскільки привабливим виглядає оформлення вітрин;
 • Отримувати повний звіт про який відбувся візит, в тому числі про фінансові розрахунки.

Управління польовим персоналом тим ефективніше, чим повніше використовуються аналітичні можливості системи SalesWorks. Тільки таким чином можна в максимальному ступені:

 • Контролювати виконання поставлених завдань;
 • Регулювати роботу торгової команди;
 • Аналізувати дії польових співробітників, відстежувати їх переміщення;
 • Балансувати території, редагувати маршрути в реальному часі.

В результаті аналізу всіх аспектів роботи, керівник бачить реальну картину того, що відбувається і, в разі різких коливань, може своєчасно внести корективи. На основі отриманих даних розробляється найбільш ефективна стратегія по охопленню ринку. Ці заходи економлять бюджет компанії і значно збільшують прибуток підприємства.