Автоматизація дистрибуції Управління дистрибуцією

Автоматизація дистрибуції

Кожна FMCG-компанія, при побудові системи дистрибуції, зацікавлена в якісному і ефективному обміні інформацією зі своїми партнерами. Однак досягти якості даних буває непросто. Велика кількість облікових систем являє собою серйозний бар'єр на шляху отримання коректних даних щодо вторинних продажів в режимі реального часу. Також ця проблема актуальна на ринках, що розвиваються, де не до кінця використовується якісна побудова дистрибуції і має місце великий вплив людського фактору.

Маючи експертизу в інтеграції різних облікових систем і великий досвід в побудові найскладніших систем дистрибуції, компанія SoftServe Business Systems створила рішення SalesWorks DMS (Distribution Management System). DMS система (ДМС система) включає наступні можливості:

 • збір даних по продажах з облікових систем дистриб’юторів
 • автоматизація документообігу
 • контроль дебіторської заборгованості
 • контроль цін
 • контроль залишків і OoS
 • аналіз і оцінка ефективності роботи дистриб’юторів
 • постановка цілей дистриб’юторам і моніторинг їх виконання
 • оцінка покриття і підтримка якісної бази торгових точок в системі
 • оптимізація дистрибуції

Головний критерій успішності запуску систем автоматизації дистрибуції – якість даних. Впроваджуючи DMS систему, ми здійснюємо контроль якості даних, використовуючи широкий набір інструментів, таких як: перехресна перевірка, пошук відхилень і небажаних залежностей, закриття періоду, контроль цілісності і структури даних. Це допомагає нам досягти бажаного результату повноти і коректності даних, а клієнтам отримувати якісні дані для роботи.

Налагоджуючи партнерські відносини з дистриб’юторами, ми також допомагаємо їм в перевірці коректності обліку продукції і контрагентів, ведення складського обліку. Рішення SalesWorks DMS є масштабованою платформою для подальшої побудови всієї системи продажів і автоматизації торгових агентів.

Автоматизація дистрибуції – якісний розподіл товарів!

Вторинні продажі – це реалізація товарів оптовими закупниками чи дистриб’юторами роздрібним торговим точкам або кінцевому споживачеві.

Різниця між первинними і вторинними продажами

Первинні продажі – це відвантаження товарів виробником оптовим закупникам, дистриб’юторам або в роздрібні точки продажів. На відміну від вторинних продажів, повністю підконтрольні виробнику.

Прямі продажі мають місце бути, але часто більш вигідною є реалізація товарів через дистриб’юторів, оскільки:

 • Дистриб’ютори можуть запропонувати споживачам більш якісний, різноманітний сервіс, що максимально задовольняє потреби споживача, а виробник зазвичай дотримується більш жорстких стандартів;
 • Логістика дистриб’юторів, а відповідно оперативна доставка необхідного товару, краще налагоджена;
 • Здійснюється найбільш швидке і ефективне охоплення ринку;
 • Зниження цінового тиску в результаті масштабування бізнесу.

Дистрибуція – це сучасний і ефективний спосіб постачання кінцевого споживача товарами найбільших компаній-виробників. Головне – налагодити ефективну взаємодію між виробником і дистриб’ютором, щоб забезпечити максимально швидке просування товарів.

Важливість вторинних продажів і їх аналітики для FMCG компаній

Для активного просування будь-якого продукту необхідно, щоб первинні і вторинні продажі працювали синхронно і ефективно, щоб не виникало ні дефіциту, ні профіциту товарів. Для цього повинна бути розроблена чітка система обміну інформацією між виробником і дистриб’ютором, налагоджений чіткий контроль вторинних продажів.

Для компаній-виробників аналіз вторинних продажів, складських залишків дистриб’юторів є важливим етапом в процесі реалізації товарів повсякденного попиту (FMCG). Для оптимізації виробництва FMCG компаніям необхідно знати потреби кінцевого споживача, для визначення:

 • Найбільш затребуваної продукції;
 • Швидкості проникнення на ринок;
 • Причин накопичення залишків.

Цей процес дещо ускладнений. Відстежити кількість відвантаженого оптовикам товару нескладно, але отримати інформацію про ефективність реалізації кожного продукту важче. Для консолідації таких даних відділам продажів, маркетингу, а також аналітики необхідно провести масштабні дослідження, з обробкою величезного обсягу інформації.

Причини, за якими проблематично провести аналіз:

 • Різні облікові системи;
 • Недосконалість облікових систем дистриб’юторів;
 • Різні облікові формати даних;
 • Помилки, повтори, що виникають під час занесення даних;
 • Відсутність якісного автоматизованого контролю роботи торгових представників.

Узгодження всіх нюансів, перевірка і коригування займають тривалий час. Це призводить до негативних процесів, що впливає на весь цикл виробництва і реалізації товарів:

 • Затримки і простої в бізнес-процесах;
 • Відсутність у виробника можливості реагувати на ринкові коливання;
 • Неможливість розрахунку актуальних ключових показників ефективності (KPI) для партнерів.

Також самі дистриб’ютори можуть відмовлятися надавати дані. Тому необхідний контроль дистрибуції: повинна бути побудована злагоджена система аналітики, яка б задовольняла всіх учасників процесу. На основі цього і здійснюється управління дистрибуцією.

Для вирішення цих проблем була створена SalesWorks DMS система.

DMS система

DMS (Distribution management systems) – це комплексна система, що здійснює в автоматичному режимі збір, обробку та аналіз даних про рух товару через дистриб’юторську систему, починаючи з відвантаження зі складу виробника і до придбання товару кінцевим споживачем.

DMS система – це рішення переважно для середніх та великих торгово-виробничих компаній, що бажають оптимізувати роботу з дистриб’юторами.

SalesWorks DMS від компанії SoftServe Business Systems – кращий софт для дистрибуції, що характеризується можливістю вирішення максимальної кількості завдань, можливістю обробки величезної кількості даних і простотою управління.

Завдання, які вирішує ДМС система SalesWorks:

 • Автоматизація документообігу;
 • Вибір даних з систем обліку дистриб’юторів щодо продажів;
 • Здійснення контролю за дебіторською заборгованістю в режимі реального часу;
 • Контроль залишків, OoS;
 • Здійснення контролю цін;
 • Аналіз, оцінка ефективності роботи дистриб’юторів;
 • Здійснення планування;
 • Контроль виконання поставлених завдань.

Програма реалізована у вигляді модулів, розміщених на серверах клієнта або у вигляді SaaS. SaaS – це модель поширення програми, при якій споживач користується програмою через інтернет, а вендор розробляє рішення і керує ним.

Що дозволить для бізнесу впровадження DMS системи.

програма DMS SalesWorks дозволяє:

 • Розвивати і оптимізувати дистрибуцію шляхом налагодження тісніших взаємозв’язків по всім каналам збуту.
 • Аналізувати і планувати продаж, координуючи товарообіг.
 • Керувати складськими запасами, не дозволяючи накопичуватися будь-яким групам товарів.
 • Керувати торговою командою, рівномірно розподіляючи обов’язки і завдання, а також встановлюючи найбільш оптимальні плани.
 • Знижувати операційні витрати, шляхом своєчасного реагування на поточні зміни на ринку.

 

Перевага DMS системи SalesWorks

Потужна аналітична система на базі OLAP технології дозволяє:

 • Створювати будь-які звіти;
 • Проводити аналіз в режимі реального часу;
 • Оперувати великими обсягами даних;
 • Здійснювати якісне планування;
 • Здійснювати контроль якості даних за допомогою вбудованих стандартних перевірок
 • Контролювати процес реалізації поставлених завдань.
 • З ДМС системою можливо:
 • Отримання достовірних і актуальних даних про вторинні продажі, що дозволяє ефективно ними керувати;
 • Отримання інформації про обсяги реалізації товарів торговими точками;
 • Отримання інформації про актуальні ціни;
 • Формування щоденної оборотної відомості, що відбиває рух товарів: залишків, парафій, продажів;
 • Управління складськими запасами на складах дистриб’юторів;
 • Оптимізація розподілу фінансів;
 • Моніторинг дебіторської заборгованості;
 • Планування;
 • Оцінка виконання планів.

 

Висновки

В результаті автоматизації дистрибуції за допомогою системи:

 • Спрощуються аналітичні процеси;
 • Систематизація та автоматизація процесів скорочують витрати на збір, аналіз даних;
 • Виробник отримує оперативну інформацію про ефективність вторинних продажів;
 • Реакція на коливання ринку стає більш оперативною та ефективною;
 • Полегшується і прискорюється процес прийняття рішення, підвищується точність планування;
 • Забезпечується зростання продажів за рахунок оптимізації виробництва і запасів;
 • Поліпшуються відносини з контрагентами, постановка цілей та завдань стає адекватною, що відповідає реаліям ринку.

Ринок FMCG динамічний, відрізняється високою конкуренцією і мінливістю. Для ефективного розвитку, корекції обсягів виробництва і оперативності реагування необхідно бути в курсі всіх коливань і змін.

Традиційні «ручні» системи обліку і стандартні взаємини між виробником і дистриб’ютором реалізувати якісну систему взаємодії не здатні. Необхідний точний контроль в режимі реального часу і максимальна автоматизація вторинних продажів, які може забезпечити лише ДМС система.

Тільки такий підхід гарантує оптимізацію витрат, стабільне зростання продажів і забезпечить охоплення гідної частки ринку.