Аналітика та прогнозування

Аналітична складова рішень SoftServe Business Systems. Предиктивне аналітика і прогнозування

Проблеми, з якими стикаються FMCG-компанії:

Низька акуратність прогнозування
Трудомісткий процес підготовки звітності
Підтасовка даних, неналежне партнерство
Необхідність "заглянути в майбутнє" для більш якісного планування та бюджетування

Яке рішення цих проблем може надати SoftServe Business Systems?

Ринок FMCG відрізняється динамічністю і вимагає своєчасного реагування, швидкого прийняття рішень. Здійснювати це можна тільки на базі актуальної інформації, її ретельного аналізу і прогнозування. Дані – найважливіший інструмент, який при правильному використанні дозволяє приймати правильні рішення для підвищення ефективності діяльності підприємства. Саме цього прагне наша компанія, надаючи своїм клієнтам рішення і сервіси для побудови аналітики, прогнозування, захисту від шахрайства. Також, в штаті нашої компанії працюють експерти в області Data Science. Завдяки глибокому вивченню даних фахівці готові вирішувати найскладніші завдання в області предиктивної аналітики.

Наші рішення і сервіси:

Предиктивна аналітика
OLAP системи
Прогноз продажів
Виявлення шахрайства

Система звітності

Ефективне управління неможливо здійснювати, якщо не володіти даними і не перетворювати їх в структуровану інформацію. Тільки на підставі проведення ретельного аналізу і звіту можна зрозуміти наскільки ефективно те чи інше рішення. Модуль з OLAP-звітністю дозволить створювати звіти з даними з будь-яких рішень сімейства SalesWorks.

При впровадженні SalesWorks Enterprise наші клієнти отримують стандартний OLAP-куб з комплексом найбільш важливих звітів, в якому можна вибрати більш сотні показників.

Найбільш простими завданнями, які можна виконати за допомогою OLAP, є аналіз:

 • продажів;
 • цін;
 • руху грошових коштів;
 • звітів з продажу та відвантажень дистриб’юторам, аналіз складських запасів з урахуванням строків зберігання швидкопсувної продукції.

Крім цього, ми допоможемо створити більш глибокі звіти з необхідними для клієнта даними. Більш того, для більш простого і наочного сприйняття використовується візуалізація отриманих даних.

Предиктивна аналітика

Більшість компаній в ході своєї діяльності постійно використовують різні інструменти аналітики. Ключовим моментом в цьому є визначення діючих закономірностей, створення моделей для майбутнього, а також інтерпретація функцій різних інструментів.

SoftServe Business Systems надає своїм клієнтам предиктивну аналітику, яка виконується з використанням таких інструментів:

 • статичних методів;
 • теорії ігор;
 • аналізу даних за допомогою інтелектуальних методів;
 • інструментів для здійснення аналізу ситуації і попередніх періодів для можливості передбачення майбутніх подій.

Предиктивна аналітика дає можливість нашим клієнтам:

 • зменшити ризики;
 • оптимізувати розподіл ресурсів;
 • збільшити показники ефективності компанії навіть в кризових умовах;
 • збільшити прибуток за умови максимального задоволення потреб споживачів;
 • оптимізувати операційну діяльність підприємства;
 • підвищити рівень конкурентоспроможності;
 • прийняти зважені і правильні рішення на підставі ретельного аналізу даних.

 

Можливість передбачити майбутнє

Одним з головних показників успіху на ринку товарів повсякденного попиту є можливість швидкої реакції, адаптації під нові тенденції, прийняття правильних рішень. Завдяки наявності великої кількості різних за складністю методик прогнозування наші клієнти отримують можливість:

 • Формувати якісний і обґрунтований прогноз продажів. Завдяки цьому компанія зможе знизити кількість продукції, у якій минув термін придатності, зменшити витрати, які були пов’язані із закупівлею сировини, матеріалів і виробництвом.
 • Здійснювати планування поставок, що дозволить контролювати необхідний обсяг продажів і тим самим скоротити out-of stock.
 • Прогнозувати запуск нових продуктів.
 • Розробляти плани і сценарії реалізації промо активностей.
 • Використовувати короткострокове прогнозування для прийняття операційних рішень.

Для складання прогнозів відбувається обробка даних:

 • попередніх періодів;
 • тенденцій ринку;
 • заходів, які будуть використовуватися для зростання продажів в майбутньому періоді;
 • макроекономічних показників (інфляції, облікових ставок і т.д.);
 • розширення або звуження диверсифікації пропозиції товару.

 

 Виявлення шахрайства як напрямок предиктивної аналітики

Компанія SoftServe Business Systems пропонує своїм клієнтам сервіс виявлення шахрайства Fraud Detection, який дозволяє визначити чи були випадки отримання компенсацій, бонусів, які не відповідають політиці компанії. Для того, щоб виявити такі випадки використовуються найрізноманітніші дані, починаючи від дат закриття періодів, закінчуючи шкалою мотивації співробітників.

Завдяки використанню Fraud Detection можна мінімізувати випадки розкрадань, які спостерігаються як у великих, так і в невеликих компаніях. Модуль має наступні можливості:

 • відстежує підозрілі операції;
 • аналізує історії торгових відносин і формує прогноз для поведінки в майбутньому періоді;
 • виявляє маніпуляції різного типу;
 • виробляє облік критичних значень;
 • дозволяє представити отриману інформацію в наочному і простому вигляді.

З елементами аналітики і прогнозування від SoftServe Business Systems ви зможете познайомитися ближче, якщо замовите індивідуальну презентацію. Таким чином, ви зможете розвіяти сумніви і отримати відповіді на всі виниклі питання.